חלקים לטרקטורים

נקודה שלישית קומפלט דגמי R

מדרגה שני שלבים