חלקים למכבשים

משאבת בלוואר הידראולי 700729994

ציר מקצץ ימין

משאבת בלוואר הידראולי 700729994

ציר מקצץ ימין